Министърът на отбраната Аню Ангелов откри деветата международна изложба на отбранителна техника „Хемус 2010“

„Целта на Министерството на отбраната е да продължи да провежда и да участва в организацията на тези изложби, за да могат наистина изложителите,  които са тук, да сключат успешни сделки, ако това не е възможно сега, то в бъдеще. Аз съм уверен, че и тази изложба, както всички предишни осем изложби ще завършат успешно и ще имат реализация”, каза министърът на отбраната Аню Ангелов при откриването на Деветата международна изложба на отбранителна техника „Хемус” 2010 г. …

Министър Ангелов изтъкна, че тазгодишното издание на форума се провежда в трудни икономически условия и обясни, че в този момент именно Министерството на отбраната и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, като принципали и управляващи държавното участие във фирмите на отбранителната  промишленост, трябва да бъдат по-ангажирани с представянето на достиженията им и да подпомагат тяхното развитие.

В изложението на отбранителна техника вземат участие 60 фирми от Австрия, Белгия, България, Германия, Израел, Норвегия, Полша, САЩ, Турция, Украйна, Унгария и Франция. „Хемус 2010” ще бъде посетена от делегации на Албания, Великобритания, Китай, Ливан, Сърбия и Турция,  както и от представители на Европейската отбранителна агенция и NAMSA.

Международна научна конференция на тема „Партньорство, изследвания и технологии за отбраната” ще се състои утре, 27 май, като съпътстващо събитие. Тя ще се проведе в три панела: „Публично-частно партньорство“; „Въоръжение, техника и системи C4I“ и „Човешки фактор и медицина“.