Министрите на България и Румъния обсъдиха резултатите от съвместните стъпки за присъединяване към Шенген

Министър Цветанов даде висока оценка на сътрудничеството с Център СЕКИ по линия на борбата с организираната престъпност и благодари за съдействието на румънската страна за проведената наскоро операция за залавяне 100 килограма хероин на българо-румънската граница

В рамките на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи” в Брюксел министър Цветан Цветанов проведе среща с министъра на вътрешните работи и администрацията на Румъния Василе Блага. Двамата подчертаха последователната си ангажираност за изпълнение на критериите за присъединяване към Шенгенското пространство. Със задоволство бе отбелязано, че в израз на постигната договореност през февруари бе подписан План за действие за партньорство и изпълнение на съвместни мерки по подготовката на двете страни за присъединяване към Шенгенското пространство през март 2011, който вече успешно се изпълнява. Едновременно с това беше постигнато съгласие за продължаване на последователните съвместни действия на експертно и политическо ниво, които ще намерят израз в провеждането на две конкретни прояви през май и септември т.г. в Берлин и Брюксел.
В духа на откритост и партньорство министрите взаимно се информираха за проведени срещи с чуждестранни партньори по време на които всяка от старните последователно е защитила общите интереси на България и Румъния за присъединяване към Шенген. Подходът бе оценен като много успешен и бе постигната договореност той да продължи и занапред.
Двамата министри изразиха задоволство от успешната работа на Съвместния контактен център за трансгранично полицейско сътрудничество в Гюргево. България информира румънската страна, че е изпълнила всички вътрешноправни действия за влизане в сила на Споразумението за трансгранично полицейско сътрудничество, което има отношение към работата на контактния център.
Министър Цветанов даде висока оценка на сътрудничеството с Център СЕКИ по линия на борбата с организираната престъпност и благодари за съдействието на румънската страна за проведената наскоро операция за залавяне 100 килограма хероин на българо-румънската граница.
Двете страни се увериха и във взаимната си подкрепа по време на предстоящия избор на ръководни постове в Център СЕКИ, за които кандидатстват български и румънски представители.