МИЕТ ще представи наръчник за насърчаване на туризма на семинар в Правец

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма организира семинар на 3 май 2010 г. в гр. Правец, на който ще представи „Наръчник за туристическия бизнес“. Форумът е на тема „Как да привличаме български туристи“ и ще запознае с различни информационни материали по проекта „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България“. Той е финансиран по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“. Схемата за безвъзмездната финансова помощ е с наслов „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване“.

Наръчникът е първо издание на МИЕТ по оперативната програма и демонстрира възможностите за успешен маркетинг на туристическите продукти за вътрешни потребители. Ще бъдат представени и варианти за финансиране на други проекти в сектора по ОП „Регионално развитие“.

В семинара освен експерти от МИЕТ ще участват също кметът на община Правец Никола Нитов, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, авторите на информационните материали, рекламни специалисти и др.

След семинара в Правец МИЕТ ще проведе и други подобни информационни срещи – на 10 май 2010 г. в Пампорово, на 14 май в Добрич, на 18 май в гр. Елена, на 28 май в Поморие и на 4 юни в София.