МИЕТ осигури над 2.2 млн. лв за представянето на страната ни на ЕКСПО 2010 в Шанхай

България традиционно участва на международните изложения ЕКСПО. Организацията на националното участие, включително изграждането на националния павилион за ЕКСПО 2010 в Шанхай е възложена на „Международен панаир Пловдив“ АД.

Световното изложение ЕКСПО 2010 в Шанхай ще се проведе в периода 1 май – 31 октомври. Тема на изложението е „По-добър град, по-добър живот“. През тази година в Шанхай се очаква да бъдат представени повече от 200 участници – както отделни държави, така и международни организации и водещи компании от различни икономически сектори. Темата на българското национално участие в Шанхай е „Град със споделено наследство“. Страната ни се представя със щанд от 324 кв. метра – колкото беше националният ни щанд на ЕКСПО 2008 в Сарагоса, Испания. Водеща линия в концепцията на българското национално представяне е срещата на времената в културното пространство на българския град. Ключов елемент е комбинирането на историческото и културното наследство с представянето на съвременния начин на живот на хората в българския град.

За представянето на страната ни през тази година са отпуснати 2 231 650 лв, от които 1 321 650 лв. от бюджета на МИЕТ и 910 хил. лв. допълнителна финансова помощ от китайската страна. Поради финансовата криза това е максимално възможният ресурс, който може да бъде осигурен от държавата за представянето на страната ни на ЕКСПО 2010 в Шанхай.

Първоначално планираната сума за организиране на българското участие на ЕКПО 2010 е определена на 4 685 156 лв. През есента на миналата година МИЕТ се обърна към Министерството на финансите за допълнително финансиране, което не беше отпуснато. В този смисъл финансирането от страна на министерството не е прекратено. Напротив, продължават усилията на МИЕТ за успешно организиране на българското национално участие.

Като резултат от тези усилия още през октомври миналата година МИЕТ инициира среща с ръководството на панаира, за да се намерят начини за ефективно представяне на страната в рамките на наличния финансов ресурс.

За да гарантира ефективното изразходване на наличните средства, Министерството поиска от Панаира подробен финансов план на необходимите дейности с финансова обосновка, но такъв не е представен в МИЕТ до днес.

През м. февруари 2010 г. МИЕТ поиска и подробен отчет за изразходваните към момента средства и необходимите разходи по предстоящите дейности. Такъв отчет също не бе предоставен от „Международен панаир Пловдив“ АД.

Последното участие на България в ЕКСПО бе през 2008 г. в Сарагоса, Испания. Отпуснатите през 2008 г. финансови средства от държавния бюджет бяха в размер на 3 028 275 лева.

В условията на криза МИЕТ е осигурило максимално възможния финансов ресурс за успешно представяне на страната ни на ЕКСПО 2010 в Шанхай.