Мексико

Тепоцотлан – градът е разположен в близост до столицата . До идването на испанците е индианско селище . Разцветът на селището е свързан с настаняването на мисия на йезуитите / 1582г. / , които построяват голям комплекс в периода 1606 – 1762г. От 1922г. той е официален музей , а от 1964г. – Национален музей на вицекралство Нова Испания . Интересни са и многото църкви от ХVІІ – ХVІІІ в. , които са шедьоври на мексиканското колониално изкуство .

Серо де лас Месас – древен град , център на културата на индианците олмеки . Централната част на града се състои от няколко десетки пирамидални хълма , останки от древни здания , групирани около правоъгълни площади .

Ицтапалапан – древен град на брега на езерото Тескоко , един от културните центрове на индианците науа . Ацтеките го завладяват и присъединяват към своята държава около 1430г. Тук последният император на ацтеките Монтесума ІІ създава ботаническа градина . В съседство до нея е запазен Храм на Тескатлипока / върховно божество / . В град Тескоко се намирал култовият център на бог Тескатлипока .

Тескоко – древен град , чиито руини се намират на изток от гр. Мексико . Не е ясно кога е основан , съществува като незначително селище в Х в. , достига най-голямо могъщество през ХV в. – важен култов център и запада в началото на ХVІ в.