Корозия, възникваща при контакт на два различни метала

В стъклена тръбичка поставена под ъгъл, наливаме H2SO4 (0,01mol). В едното коляно на тръбичката поставяме цинкова пластинка, и в другото – медна пластинка, която не се допира до цинковата. Бърху цинковата пластинка се отделя водород, а върху медната не, защото медния електорд има положителен потенциал и не може да го измести от киселината. Когато двете пластинки се допират се наблюдава отделятне на водород и върху медта. Причината за това е образуването на галваничен елемент, а цинкът започва усилено да кородира.