Координиране на политиките на държавите-членки

Държавите-членки на ЕС решиха да провеждат обща икономическа политика, основана на тясно съгласуване на своите национални икономически политики. Тази координация се осъществява от министрите на икономиката и финансите, които съставляват Съвета по икономически и финансови въпроси (Екофин).

Те искат също така да създадат повече работни места и да подобрят системите за образование, здравеопазване и социална защита. Макар че всяка държава-членка на ЕС провежда собствена политика в тези области, те могат да се споразумеят за постигането на общи цели и да почерпят взаимно опит от най-добрите си постижения. Този начин на действие се нарича „отворен метод на координация“ и се осъществява в рамките на Съвета.