Комитетът на регионите: гласът на регионалното и местното самоуправление

Основни факти

Роля:                                                      Представлява регионалните и местните власти

Членове:                                                344

Продължителност на мандата:        Четири години

Заседания:                                            в Брюксел, пет пленарни сесии годишно

Адрес:                                                   Rue Belliard 101, B-1040 Brussels

Телефон:                                               (32-2) 282 22 11

Интернет адрес:                                  cor.europa.eu

Създаден през 1994 г. съгласно Договора за Европейския съюз, Комитетът на регионите (КР) е консултативен орган, съставен от представители на регионалните и местни власти в Европа. Становището на Комитета на регионите е необходимо, преди да се вземат решения на ЕС по въпроси, свързани с регионалната политика, околната среда, културата, образованието и транспорта — всички засягащи местното и регионалното самоуправление.

Комитетът има 344 членове. Броят на представителите на всяка държава от ЕС е приблизително пропорционален на населението ?, както следва:

Германия, Италия, Обединеното кралство и Франция                                              24

Испания и Полша                                                                                          21

Румъния                                                                                                        15

Австрия, Белгия, България, Гърция, Унгария, Чешката република

Нидерландия, Португалия и Швеция                                                             12

Дания, Ирландия, Литва, Словакия и Финландия                                              9

Естония, Латвия и Словения                                                                            7

Кипър и Люксембург                                                                                       6

Малта                                                                                                              5

Общо                                                                                                            344

Членовете на Комитета са членове или ключови фигури от местните или регионалните власти в своите региони. Те са номинирани за участие в Комитета от националните си правителства, назначават се от Съвета на Европейския съюз за четири години и могат да бъдат преназначавани. Всяка държава избира своите представители на различен принцип, но националната група трябва да бъде политически и географски балансирана. Ако някои от тях загубят изборния си мандат в родната си страна, те трябва да напуснат Комитета.

В Комитета има четири политически групи: Европейската народна партия, Партията на европейските социалисти, Алиансът на либералите и демократите за Европа и Съюзът за Европа на нациите-Европейски алианс.

Един от членовете на Комитета на регионите се избира за председател с двегодишен мандат. Мишел Делбар стана председател на КР през 2006 г.