Колективни трудови спорове

Колективните трудови спорове  са спорове между работника или служителя като общност (колектив),която е носител на общи права и интереси и отделния работодател или  група от работодатели или техни организации по въпроси на трудовите и осигорителни отношения и неизмененото равнище.Според естеството на въпроса предмет на спора колективните трудови спорове се делят на две групи:
първата група обхваща правни  колективните трудови спорове;
втората група включва неправни т.н. икономически спорове или трудови спорове  на интереси;
Правните колективни трудови спорове  обхващат въпросите свързани с прилагането на действащото законодателство и вътрешно правни наредби издадени от работодателя и те са локални.Това са случаи които действащото законодателство и вътрешно правни наредби  издадени от работодателя установяващи съответните субективни права на работника или служителя които работодателя е длъжен да удовлетвори неизпълнение на тези задължения на работодателя по трудовото правоотношение съответно нарушаване на правата работника или служителя предизвик ват техни общи искания за промяна и подобряване на условията на труда в съответствие с изискванията.Такива правни въпроси колективните трудови спорове могат да бъдат направени за предоставяне на специално облекло,лични предпазни средства, осигоряването на безплатна храна.