Карачи

Карачи – най-големият град в Пакистан . Намиращ се в крайния юг , недалеч от устието на величествената река Инд на брега на Арабско море . Той е разположен на удобен залив , който е добре защитен от морето . Този залив е известен още от древността . Това е мястото , което се явява последен пункт в големия поход на Александър Македонски / ІV в.пр.н.е. /. По-късно икономическото развитие на разположеното в северна посока задземие , особено това по долината на река Инд , по естествен начин поражда нуждите от пристанище на брега на океана .

В средата на ХІХ в. Карачи започва да се развива с по-бързи темпове . По това време англичаните завладяват областта Синд . Провеждат се мелиоративни мероприятия по осушаване на блатистите земи и се изгражда пристанищен комплекс . През 30-те години на ХХ в. до града се изгражда и голямо летище . Градът се развива много бързо след 1947г. , когато Карачи става столица на голяма държава . Към него има голям приток от бежанци и през 1951г. той има население 1млн.души . През 1980г. населението му е 5млн.души , а в наши дни е 10млн.души . Днес Карачи е много голям център на морските връзки . Неговото пристанище е в състояние да приеме и най-големите океански съдове .

Главната градска магистрала пресича целия град от югозапад на североизток . На тази основна улица са разположени много учреждения на културното , битовото и търговското обслужване . От лявата страна на тази магистрала се намира старият град . Това е лабиринт от тесни криви улици с пренаселени 1-2-етажни къщи . Много са интересни търговските улички . При тях първият етаж е малък магазин , а семейството живее на втория етаж . Интерес представляват и многобройните пазари – закрити и полуоткрити , които са много богати на всякакви стоки .

По-новата част на града има съвсем друг облик . В деловия център има стабилни масивни сгради . Тук се намират много банки , тържища , луксозни магазини , застрахователни компании , офиси на известни фирми , параходни и авиационни компании . Има построени и небостъргачи , като в тази част на града сградите са с височина 2-5 етажа . На югоизток от деловата част , в близост до морето са богатите квартали с хубави сгради оградени със зеленина . В близост има хубави плажове за почивка . Карачи е и град , в който са съсредоточени висши учебни заведения . Има интересен Национален музей .