Как изглежда единният пазар днес

a)    Физически бариери
Граничният контрол върху стоките и митническият контрол върху лицата в рамките на ЕС се премахват напълно. При нужда все още се извършват внезапни полицейски проверки (елемент от борбата срещу престъпността и наркотиците).

Шенгенското споразумение, подписано от първата група държави-членки от ЕС през 1985 г. и по-късно обхванало и други (макар че Ирландия и Обединеното кралство не участват), урежда полицейското сътрудничество и общата политика за предоставяне на убежище и имиграция. Това дава възможност напълно да се премахнат проверките на хора по вътрешните граници на ЕС (виж глава 10: „Свобода, сигурност и правосъдие“). Държавите, които се присъединиха след 2004 г., постепенно адаптират своите системи към правилата на Шенгенското пространство.

б)    Технически бариери
За повечето стоки страните от ЕС възприемат принципа на взаимното признаване на националните разпоредби. Стоките, законно произвеждани и продавани в една държава-членка, могат да се пускат на пазарите на всички други държави-членки.

Либерализацията в сектора на услугите става възможна благодарение на взаимното признаване или на синхронизирането на националните разпоредби относно достъпа до някои професии (например в области като право, медицина, туризъм, банково дело, застраховане и др.) Независимо от това свободното движение на хора все още не е осъществено докрай. Трайното установяване в друга страна на ЕС или извършването на някои видове работа там все още не е безпроблемно.

Предприети са мерки за подобряване на мобилността на работниците и по-специално за признаването на дипломите за образователни степени и професионалната квалификация (например водопроводчици, дърводелци), придобити в други страни на ЕС.

Отварянето на националните пазари на услуги свали в пъти цените на националните телефонни разговори в сравнение с тези отпреди 10 години. Подпомогнат от развитието на новите технологии, Интернет се използва все повече като средство за телефонни разговори. Конкуренцията доведе до значително намаление на цените на самолетните билети в Европа.

в)     Данъчни бариери
Данъчните бариери бяха намалени чрез частичното хармонизиране на националните ставки на ДДС. Данъчното облагане на приходите от инвестиции е предмет на договор между държавите-членки и някои други страни (включително Швейцария), влязъл в сила през юли 2005 г.

г)    Договори за обществени поръчки
Независимо дали договорите за обществени поръчки се възлагат от национални, регионални или местни власти, участието в търговете е отворено за всички навсякъде в ЕС. Този резултат се постига чрез  действието на директиви относно услугите, доставките и строителството в много сектори, сред които водоснабдяването, енергетиката и телекомуникациите.