Какво представлява Комисията?

Терминът „Комисия“ има две значения. Това е най-напред екипът от мъже и жени — по един представител на всяка държава от ЕС — назначени да участват в работата на институцията и да вземат решения. Освен това терминът „Комисия“ означава самата институция и нейните служители.

Членове на Комисията се наричат неофициално „комисари“. Повечето са заемали политически постове в страните си и много от тях са били министри, но като членове на Комисията те се ангажират да действат в интерес на Съюза като цяло и не могат да получават указания от националните си правителства.

На всеки пет години се назначава нова Комисия, в срок от шест месеца след изборите за Европейски парламент. Процедурата е следната:

  • правителствата на държавите-членки се договарят кого да номинират за нов председател на Комисията;
  • след това номинираният председател на Комисията се одобрява от Парламента;
  • номинираният за председател на Комисията посочва останалите членове на Комисията, като съгласува избора си с правителствата на държавите-членки;
  • новият Парламент изслушва всеки номиниран член и след това дава становище за целия екип. След като бъде одобрена, новата Комисия може официално да започне работа.

Мандатът на настоящата Комисия изтича на 31 октомври 2009 г. Неин председател е Жозе Мануел Барозу.

Комисията е политически отговорна пред Парламента, който има властта да разпусне цялата Комисия, като внесе вот на недоверие. Отделните членове на Комисията са задължени да подадат оставка, ако тя е поискана от председателя и одобрена от останалите комисари.

Представител на Комисията присъства на всички заседания на Парламента, за да внесе уточнения и обяснения за провежданите от нея политики. Освен това Комисията редовно отговаря на писмени и устни въпроси, зададени от депутатите.

Ежедневната работа на Комисията се осъществява от административни служители, експерти, писмени и устни преводачи и секретариат. Броят на нейните служители е приблизително 23 000 души. Цифрата може би изглежда огромна, но в действителност е по-малка от броя на персонала, работещ в типична средно голяма общинска администрация в Европа.