Какво прави омбудсманът?

Той разглежда случаи на „лошо управление“ от страна на институциите и органите на Европейския съюз. „Лошо управление“ означава слабо или неуспешно управление — с други думи, когато една институция не спазва законите или не зачита принципите на доброто управление, или пък нарушава човешките права. Примери за това са:

  • несправедливост,
  • дискриминация,
  • злоупотреба с власт,
  • липса или отказ за предоставяне на информация;
  • ненужно забавяне,
  • неправилни процедури.

Омбудсманът провежда разследвания въз основа на подадена жалба или по собствена инициатива. Той изпълнява функциите си абсолютно независимо и непредубедено. Не изисква и не приема инструкции от никое правителство или организация.