Какви качества са необходими на добрия хипнотизатор

Не е важно дали сте мъж или жена. Трябва да имате приветлива външност. Грубият тон и маниери са съвършено неуместни. Бъдете вежливи, убедителни и едновременно на­стойчиви.

Изкуството да се хипнотизира означава умение да се въздейства върху мозъка на друга личност. Хипнотизаторът не бива да има никакви по-тесни връзки с пациентите. То­ва правило не допуска никакви изключения. Силата на хипнотизирането-Тя се обяснява с това, че човек може да внуши на друг уважение, послушание и отстъпчивост. Необходими са също твърдост и добре овладяна настойчивост. Трябва да излъч­вате самоувереност. Впрочем тя ще дойде сама, когато се убедите, че всичко, което правите, се сбъдва с поразителна точност. Необходимите качества на всеки добър хипноти­затор са честността, безпристрастието и справедливостта към всеки, откритият поглед и навикът да гледа в очите. За да направите погледа си мощен, ви е необходимо да стоите сутрин пред огледалото десетина минути и по възможност да не мигате. По-късно вие ще видите, че времето, когато няма да мигате, ще се удължи и ще можете да го правите и двайсет минути без умора и без насълзяване на очите. Това упражнение уголемява очите и се постига тол­кова важната за хипнотизатора цел.