Йоханесбург

Град Йоханесбург – в провинция Трансваал . Разположен е в близост до изворите на река Лимпопо на плато с височина 1750м . Градът е голям транспортен възел и крупен търговски център .

Йоханесбург е основан през 1886г. като миньорско селище . От 1910г. е включен в британския доминьон Южноафрикански съюз . Днес това е един от най-модерните градове в Африка . Ядрото на съвременния град е районът Брамфонтейн с правоъгълни мрежи от улици . Останалата му част има план с неправилна форма . Интерес представлява англиканския катедрален храм от началото на ХХ в. , Паласбилдинг / 1880г. /, старата постройка на университета от началото на ХХ в. , деловите здания „Стон-хауз” / 1902г. / и „Корнър-хауз”, старото кметство / 1915г. /. През 20-те години на миналия век е построена голяма катедрала в еклектичен стил / 1926г. / и многоетажна сграда в духа на функционализма . Голямо строителство се извършва от 50-те години на миналия век , когато градът се изгражда по проекти на водещи западноевропейски и американски архитекти . В града има многоетажни сгради с офиси на различни фирми . В центъра са разположени много банки , различни кантори , хотели и ресторанти . Предградията са доста неблагоустроени . Йоханесбург е университетски център , има също и много музеи и театри .

Туризмът в страната е силно развит благодарение на богатата база с която разполага и многото национални паркове и резервати . Годишно страната се посещава от 6000хил. туристи .