Интернет нюз групи

Интернет нюз групите обслужват виртуалните организации, които трябва да работят заедно, дори когато това е физически невъзможно, било то поради географски или времеви фактори. Технологията на нюз групите е стара и утвърдена – тя максимизира човешкото взаимодействие при минимизиране въздействието на тех­нологиите.

Нюз групите позволяват провеждането на асинхронни срещи и дискусии в Интернет. Те предлагат предимството, че на даден въпрос може да се отговори, когато има време, а не веднага, освен това на въпроса може да отговори и някой друг. Разбира се приемането, че има време не бива да означава, че това време е за сметка на производителността- било то на човека или на компютъра. В модерния свят както компютрите, така и дейността на хората са многозадачни. В даден момента от време могат да се изпълзяват няколко задачи. Многозадачността в повечето случаи води до по-бързо решаване на проблемите. Ако примерно служащия има поставена една задача и има проблем с нейното изпълнение, той ще чака разрешаването на проблема, като през това време няма да върши нищо друго. Ако има и други задачи, той ще може да се захване с тях. Което ще повиши общата му производителност и ще намали времето на неработоспособност. Все пак, това изисква от служителя повишена квалификация. Непрекъснатото обучение е единствения начин за следване на промените в бизнеса и технологиите. Интернет нюз групите имат съществен принос при това обучение. Нюз групите дават възможност на компаниите да създават екипи на момента по принципа на това кой може да поеме изпълнението на конкретна задача в определен момент от време.

Все повече компании преместиха своите традиционни нюз групи  в \меЬ -примери за това са DejaNews I Supernews.