Зърнеста масловка

Suillus granulatus април — октомври
Зърнестата масловка прилича твърде много на боровката с тази разлика, че няма пръстен на пънчето близо до шапката и отдолу тръбичките на спо-роносния пласт изглеждат като зърна. Расте в иглолистните и смесените гори, но предпочита младите борови насаждения и окрайнините им. У нас се на­мира по всички планини до 2000 м надм. височина.
Шапката е полукълбовидна, с правилен ръб и кафявочервеникав цвят. При влажно време тя е лепкава, а при сухо време става гладка и лъскава. Има стегнато, крехко и нежно месо. По цвят то е бледожълтеникаво и при разчупване не променя цвета си. Тръбичките са къси, жълти и гъсто разпо­ложени. Младите гъби отделят от тръбичките си сок във вид на множество водни капки или млечни капчици. Пънчето е дебело, право, светложълто, а към основата — кафяво. По него има зърнести образувания, които отначало са светли, а после стават кафяви .
Тази гъба има приятен вкус и се употребява за приготвяне на ястия, за мариноване и стерилизиране. При консумация трябва да се обели кожи­цата на шапката, понеже е горчива и може да предизвика разстройства. Това е първата пролетна гъба.
Няма отровен двойник.