Зодия Водолей – Най-подходящи партньори

До 29,5 години Водолеят трябва да търси най-подхо­дящите партньори сред Близнаците или Везните. Те са въздушни зодии и отношенията им са нестабилни и из­менчиви. Близнаците предлагат на Водолея интелектуален стимул, а Везните — равновесие и хармония.

След 29,5 години Водолеят се интересува повече от практическия земен живот и тогава често е съвместим с Девата и Овена. Острият ум на Девата и способността й непрестанно да се труди могат да помогнат на Водолея да навлезе в областта на практичното. Овенът предлага на Водолея полезната си амбиция и му служи като добър пример да отстоява собственото си «Аз».

След 41,5 години Водолеят е съвместим с противопо­ложната си зодия — Лъв. Ако предишните връзки на Во­долея с Лъва са били неудачни, възрастните Водолей мо­гат да опитат да ги възобновят, защото са станали вече по-динамични (което и изискват Лъвовете) и знаят какво могат и какво не бива да очакват от Лъвовете, които рядко ще изпълнят някое желание, ако сами не искат това. Сега това съчетание може да се окаже много успеш­но — ив личните връзки и в работата.

Водолеите обикновено са много верни. Това е постоянна зодия и тези хора се чувствуват най-добре, когато виждат около себе си познати лица. А в семейството? Първо опитайте да ги ожените. И когато накрая встъпят в брак, стават верни до край, но по своему.

Щом възставате против системата, защо сте толкова неорганизирани и не владеете стратегията? Защо пък да не наденете условните одежди и така да проникнете в типа на врага, където с вашия ум ще осъществите реформите по-бързо, а не като неорганизирано обикаляте наоколо?

Сега вие сте първият и централен знак, цялото вни­мание е обърнато към вас. Никога човечеството не е зави­село така от вас. Настъпва зарята на вашия век — века на Водолея. Не подвеждайте човечеството!