За първи път България е домакин на сесия на Комисията за Европа към Световната организация по туризъм

България ще бъде домакин на 51-та сесия на Комисията за Европа към Световната организация по туризъм (СОТ), която ще се проведе на 28 и 29 април в София. Участието в сесията ще е сред първите прояви на генералния секретар на организацията – представителят на Йордания г-н Талеб Рифай.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще се срещне с г-н Рифай утре, 28 април. След тази среща е предвидена пресконференция за медиите.

Акцент по време на обсъжданията на сесията ще бъде поставен върху отражението на световната икономическа криза върху туристическия отрасъл, както в световен мащаб, така и в България. В резултат на кризата през октомври 2008 г. СОТ създаде специален Туристически съвет за възстановяване, който е натоварен да прави пазарен мониторинг, да подпомага обмена на информация и добри практики, да събира и разпространява данни за прилагани правителствени мерки и др.

В резултат на кризата е прекратена тенденцията за ръст на туризма в БВП, като очакванията са през 2009 г. да бъде отчетен спад до 2%в световен мащаб. Кризата се отрази най-силно върху пътуванията до далечни дестинации, дестинациите с ограничена структура на продуктите и слаба диверсификация на услугите. За България тези негативни тенденции се изразяват в спад на приходите от туризъм с 0.7% през 2009 г. спрямо 2008 г., спад на цените на основни туристически услуги с до 20% за различните дестинации и други.

Тема на дискусиите в рамките на сесията се очаква да бъде и създаването на Национална туристическа организация в България, определянето на туристическите райони и изграждането на национална система за туристическа информация в страната. Предстои участниците в дискусиите да обменят мнения по формата на публично-частното партньорство, взаимодействието на туристическия бранш с администрацията, финансирането на сектора, създаването на единен модел за национална туристическа сигнализация, данъци и такси в туризма и други.

Очаква се да бъде обсъден и въпросът за въвеждането на Сателитна сметка в туризма у нас.

Целта на тази сметка е да бъдат проследени по електронен път всички компоненти, свързани с туристическия сектор – брой хотели и нощувки, туристически разходи на населението, недостиг или излишък на почивни бази и други. По този начин ще може да бъде направена реална оценка на значението на туристическия отрасъл.

СОТ, координирано с Евростат, е водещата организация в областта на туризма, ангажирана с въвеждането на Сателитната сметка. В България институцията, отговорна за това е Националният статистически институт.

Световната организация по туризъм (СОТ) е специализирана агенция към ООН и е водеща международна организация в сферата на туризма. Основната й дейност е да развива и насърчава туризма, който се счита за най-голямата индустрия в света. Дейността на СОТ е съсредоточена в области, които допринасят  за икономическото развитие на държавите и международното разбирателство, развитието на човешките ресурси, качеството на туризма, осигуряването на заетост в отрасъла, статистика и икономическо измерване на туризма, проучване на пазара и реклама, нови информационни технологии, комуникация и документация.

В организацията членуват 161 държави и територии и повече от 390 асоциирани членове от туристическия бизнес, университети, туристически сдружения и местни туристически власти.

Комисията за Европа включва 45 страни-членки, а Ватикана е със статут на наблюдател. Комисията съдейства за разработване на стратегии в сферата на променящите се пазари, за използване на различни инструменти, ориентирани към качеството и удовлетворението на потребителите, подготовка и прилагане на програми в бранша, нови продукти и други.

България е член на Световната организация по туризъм от 1976 г. В резултат на сериозната си и активна работа страната ни е избирана неколкократно в управителните органи на СОТ На 18-та сесия на Генералната Асамблея на СОТ, която се проведе от 5 до 8 октомври 2009 г. в гр. Астана, Република Казахстан, България бе избрана за член на Изпълнителния съвет и на Програмния комитет на организацията.