Засилено полицейско присъствие ще бъде осигурено в районите на тотопунктовете в страната

“Охранителна полиция” предприема мерки за допълнителна охрана в дните на тиража

Във връзка с натрупания джакпот в спортния тотализатор и с оглед предотвратяване на евентуални инциденти около и в пунктове на БСТ, служители на “Охранителна полиция” на територията на всяко РУП в страната ще осигурят засилено полицейско присъствие и допълнителни мерки за сигурност.
Организирани са профилактични беседи с отговорниците на пунктовете на БСТ, разяснени са основни правила за гарантиране на безопасност и реакция в случай на напрежение или заплаха.
Проведени са срещи и с ръководствата на частните охранителни фирми, ангажирани с безопасността на обектите, за стриктно спазване специфичните изисквания за охрана на пунктовете.
Полицията призовава гражданите своевременно да информират за възникнали инциденти и ще реагира незабавно на всеки сигнал за престъпна дейност в тези обекти.