Започва покачване на нивото на река Дунав в горното течение на българския участък

Басейнова дирекция “Дунавски район” – Плевен, изпрати предупреждение до областните центрове на Гражданска защита, областните управители и общините по течението на река Дунав, че от днес и през следващото денонощие се очаква покачване на нивото на реката с 1.5 m в района на Видин и с 1.0 m в района на Лом. Данните са на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.
През следващите дни нивото на реката ще е по-високо от петите на дигите. До 9 юни се прогнозира ново повишение на нивото в горния български участък.
В периода на многоводие оттичането на българските реки в Дунав ще бъде затруднено. Нивото на водата в делтите на тези реки се очаква да се покачи, което ще повиши опасността от заливане и покачване нивото на подземните води.

През следващите един-два дни отново се очаква известно повишаване на речните нива и в райони от вътрешността на страната, по-съществено в западната половина и планините.