Зам.-министър Преслав Борисов ще открие семинар за Програмата за развитие на селските райони в Русе

По инициатива на Областна администрация – Русе съвместно с експерти на МЗХ и ДФ „Земеделие” на 26 април 2010 в Русе ще се проведе еднодневен семинар на тема: Специфики на мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” на ПРСР. В работата на семинара ще участва заместник-министъра на земеделието и храните Преслав Борисов.

Семинарът има за цел да предостави актуална информация за Програмата за развитие на селските райони и възможностите за подпомагане на инициативи и бизнес-проекти на земеделски стопани, малки предприятия, общини, читалища и НПО, желаещи да се възползват от възможностите за финансиране от ЕС.

Акцент по време на форума ще бъдат и промените в Наредбите за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процедурите по ЗОП и подготовката на тръжната документация, планиране изпълнението на проектите, контрола и финансовото им управление.
Лектори на семинара са експерти от Министерство на земеделието и храните и Държавен Фонд „Земеделие”.