Заместник-министър Първан Русинов откри Tретата среща по проект „Сътрудничество по Югоизточната транснационална транспортна ос”

Голям размер

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов откри Третата среща по проект „Сътрудничество по Югоизточната транснационална транспортна ос”. Форумът се проведе в периода 27-28 април 2010 г. и бе организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със съдействието на водещия партньор по проекта – Централноевропейската инициатива.

В своето приветствие заместник-министър Русинов подчерта значимостта на изпълнението на проекта във връзка с постигането на европейските стандарти и изисквания по отношение на европейската транспортна система. Съществена част в процеса на реализация на заложените цели представлява силното взаимодействие и сътрудничество между партньорите по проекта, допълни той.

По време на срещата бяха дискутирани технически въпроси, свързани с проекта, а именно изграждането на информационна система (база данни) и начините за събиране на съответната информация. Представени бяха разработените до момента модели, които ще бъдат използвани за попълване на базата данни и бяха уточнени някои основни параметри, които следва да се съдържат в предоставяната информация. Обсъден беше и графикът, по който ще се провеждат следващите срещи на партньорите по проекта и стъпките, които следва да бъдат предприети в тази връзка.

Участие в срещата взеха представители на Централноевропейска инициатива, Информест, Еурак, SEETO, както и експерти от министерствата на транспорта на Австрия, България, Гърция, Черна гора, Румъния, Словения, Хърватска, Италия, Албания, Македония и Сърбия.

* Проектът „Сътрудничество по Югоизточната транснационална транспортна ос” (SEETAC) се съ-финансира със средства от ЕС чрез Оперативна програма „Югоизточна Европа”. Основна цел на проекта е да насърчи сътрудничеството между институциите, отговорни за развитието на Общоевропейските транспортни коридори в Югоизточна Европа, което ще доведе до осигуряване на прозрачност и надеждност на информацията, хармонизирана и ефективна институционална рамка, както и своевременна реализация на приоритетни проекти в сферата на транспорта. Чрез проекта се очаква да се редуцира т.нар. „съперничество” между коридорите и да се стимулира сътрудничеството между тях в контекста на обединяването им в Югоизточната ос и конкурирането им като едно цяло с останалите оси на територията на Съюза.