Задължения на доверителя

Задължения на доверителя – а/ да приеме от комисионера резултатите от изпълнителната сделка, да прегледа стоката, придобита за него, и да го уведоми за установените недостатъци или липси, както и да поеме задълженията, които комисионерът е поел към третото лице; б/ да заплати на комисионера разноските, направени за изпълнението на поръчката; в/ да заплати на комисионера уговореното възнаграждение. Размерът на възнаграждението се намалява наполовина при встъпване на комисионера в изпълнителната сделка. Встъпването се извършва чрез заявление на комисионера, че той лично продава на доверителя или купува от него стоките или ценните книги по тази цена.