Завърши реконструкцията на затвора във Враца

На 29.04.2010 г. от 10.30 ч. през административната сграда на затвора – гр.Враца, Негово Високопреосвещенство Калиник ще отслужи тържествен водосвет по случай завършване на цялостната реконструкция на затвора, извършена в съответствие с европейските стандарти.
Проектът за основното обновяване е изработен на базата на Международната харта за правата на човека и изискванията за хуманното третиране на лишените от свобода. Строително-ремонтните дейности стартираха през септември 2008 г. Изградени са нови спални помещения, които разполагат със самостоятелни санитарни възли. Значително са подобрени битовите условия за живот на лишените от свобода, като средствата са осигурени от бюджета на Министерството на правосъдието.

Историческа справка за затвора – гр. Враца от неговото построяване до сега

Съгласно чл.1 на закон издаден от Министерството на Правосъдието  на 14.03.1914 год. се разрешава построяването на Окръжен затвор във Враца, като за това е отпуснат и кредит от 150 млн. стари лева.
Поради въвличането на България в Балканската и Междусъюзническата война, изграждането на затвора се забавя и е възобновено едва през месец февруари 1925 година.
В настоящия вид затворът е построен и официално открит на 23.12.1928 год. от Министъра на Правосъдието Тодор Кунев.
На 19.12.2008 год. тържествено бе отбелязана 80-годишнината на затвора, на която се направи равносметка на свършената работа и извървения път през годините.
Основната дейност на затвора е ресоциализацията на лишените от свобода, която включва трудова заетост, социални дейности и възпитателна работа.
Трудовото ангажиране на лишените от свобода е приоритет на Държавно предприятие „Фонд затворно дело” /ДП”ФЗД”/ и се осъществява в цех за метални изделия  и Мебелен цех, а също и в работните обекти „Охрид” и „Земеделско стопанство”към затворническото общежитие от открит тип „Керамична фабрика”.
В комунално-битовата и обслужващата дейност в затвора работят 55 лишени от свобода..
През 2009 год. бяха ангажирани не по-малко от 70 лишени от свобода, които дадоха своя принос в строително-ремонтните дейности на затвора.
На лишените от свобода се предлагат разнообразни специализирани програми и дейности за осмисляне  на свободното им време. Регулярно се провеждат курсове за компютърна грамотност и професионална квалификация в специалностите зидария,  общи работници в строителството, озеленяване и паркоустройство.
В зоната за престой на открито функционира Спортен център, който включва футболно, волейболно и баскетболно игрище, тенис и фитнес зала. Затворът разполага и с модерно оборудван киносалон, кабелна телевизия, библиотека.
За поддържане и подобряване социално-позитивните контакти на л.св. бяха изградени зала за традиционни свиждания, както и стая за удължено свиждане до 4 часа, напълно отговарящи на съвременните изисквания.
През 2004 година бе възстановено СОУ „Мито Орозов” към Затвора. В него ежегодно се обучават над 100 л.св., които освен общообразователни знания, придобиват умения в професионални паралелки за мебелисти и шлосер-стругари.
Лишените от свобода имат собствено издание вестник „Заедно”, в който се публикуват техни творби и се отразяват най-актуалните събития от живота в затвора – гр. Враца.
За духовните потребности и оказване религиозна подкрепа на лишените от свобода, през 2000 год. бе построен и функционира Параклис „Успение на Света Богородица”. Иконите в параклиса и цялото художествено оформление е дело на лишени от свобода.
По  ресоциализацията на осъдените се работи и чрез партньорските взаимоотношения и съвместната работа  с неправителствени организации. С Дружеството за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода се работи по програмата „Адаптационна среда”, включваща два подпроекта „Възстановяване чрез образование” и „Хуманизиране системата за  свиждания”. С финансирането от него е изграден Център за посетители, където с близките на лишените от свобода, работят 19 доброволци, обединени в първия доброволчески корпус към затворите в България.