Жена-Водолей и мъж-телец

Родената под знака на Водолей жена, както вече споменахме, ви­наги е била необикновена и това съответно насочва нейният избор към необикновен мъж. Други хора пък казват просто, че госпожа-Во­долей има нужда от необикновено търпелив мъж. За щастие, заедно с другите си добродетели, Телец притежава и достатъчно търпение. Той ще се почувства развълнуван от мистериозното излъчване на та­зи жена. Тъй като в любовта, както и във всичко останало, госпожа-Водолей е индивидуалист, тя сама измисля правилата на играта и на партньора не остава нищо друго, освен да ги спазва (ако изобщо е в състояние да ги разбере). В очите на Телец тя ще бъде на първо мяс­то рядко честен човек и това ще го кара да се примирява със стран­ностите и, поне в повечето случаи. Лошото е, че тя действително е честна в отношенията си с хората, но това съвсем не означава, че на нея може да се разчита. Ако Телец си направи този прибързан извод, ще бъде горчиво разочарован. Тя забравя всичко – от мястото и часа на срещите си, до името на този, с когото има среща. През цялото време витае из облаците. Това е може би най-голямото препятствие, което ще трябва да преодолее любовта на Телец. Тя има слабост да колекционира всичко – от ценни антикварни предмети до дрънкулки без никаква стойност, а това също е повод за раздразнение при Те­лец. Той никога няма да може да схване защо къщата е пълна с по-луразпадащи се мебели с изтъркана дамаска, при това купени на цена, за която три къщи биха могли да бъдат обзаведени със солидна, при­лична мебелировка. Скандалите са почти неминуеми, още повече, за­щото мъжете от знака Телец винаги са господари в къщата си. Друга неприятност може да възникне, защото абстрактната нагласа на жената-Водолей се пренася и в отношението и към секса, а в сексуал­ността на Телец няма нищо абстрактно. Нищо чудно да се стигне до безсъници в брачното легло и то – не по приятни поводи. Отношени­ето на госпожа-Водолей към еротиката и чувствеността може да се характеризира най-многото с любопитство, но в никакъв случай – с пристрастие.
Пък и с колкото любов да обградите този мъж, той ще иска вина­ги още. Колкото и да е привързана към мъжа си госпожа-Водолей, тя ще го принуди да дели чувствата и с приятели, приятелки и изоб­що, с цялото човечество. Няма съмнение, това е една доста проблем­на двойка и то, проблемите натежават почти изцяло на страната на господин-Телец.