Жена-Водолей и мъж-рак

Първата грешка, която жената-Водолей може да направи във връз­ката си с Рак, е опитът и да го откъсне от спомените за детството, за майка му, за старите му приятели. Отношението на жената-Водолей към тези неща е съвсем разумно – всичко това е минало, няма защо да му се отделя толкова време. Рак вътрешно ще се съпротивлява на опитите и да го накара да гледа на живота като зрял човек. Възмож­но е той да се почувства самотен и да се отдаде на любимото си усе­щане, че жената до него не го разбира. Тези неща, като миналото и спомените, за него не са второстепенни и ако жената-Водолей иска да го задържи, тя ще трябва да се примири с неговите чести пътешес­твия към миналото, към безвъзвратно отминалото чувство за сигур­ност в детството, както и към чара на приятелствата от млади години. Тя може да бъде обвинена от него в най-голямото престъпление в неговите очи – в липсата на въображение. Сексуално двамата се на­мират в хармония – стига само тя да не забравя колко сериозно нещо е любовта, включително физическата, в неговите очи, и да не изпада в непочтително весело настроение точно когато той е най-сериозно и романтично настроен.
Мъжът-Лъв сигурно ще бъде впечатлен от жената, родена под зна­ка на Водолей. Каквато и да е тя, никога не може да се слее с тълпа­та. Само че егоцентризмът на Лъв няма да допусне той да си признае какво впечатление му е направила тя. Най-вероятно е да се престо­ри, че не я е забелязал. Той няма да престане да се шокира от нейна­та ексцентричност, но ще бъде под достойнството му да си признава, че тя е разклатила царствената му самоувереност. Тя, от своя стра­на, ще се впечатли от невъзмутимостта му (макар че по отношение на самата нея, тя ще е привидна). Жената-Водолей винаги ще се въз­хищава от мъжа-Лъв, но няма да устоява на детинското си желание да го дразни. Суетата му ще я учудва, тъй като този порок и е почти непознат. Но от него тя ще научи много полезни неща – например, да проявява хладнокръвие и душевно равновесие, които не са и осо­бено присъщи. Разправиите между двамата само ще стимулират взaимното им желание – една от най-хармоничните страни на връзката им ще бъде сексуалната.