Жена-Водолей и мъж-овен

Обикновено Овен се влюбва бързо и пламенно и очаква незабов-на ответна реакция. Тук той ще срещне известни затруднения с дос­та затворената жена-Водолей, която често създава впечатление, че не знае на кой свят живее, а освен това, не е и кой знае колко пламен­на. За нея е много трудно да определи дали наистина е влюбена. Тя надали познава понятието „любов от пръв поглед“. Добре е Овен да знае тази нейна особеност, в противен случай, може бързо да се нас­кърби и да прекъсне връзката им без особена причина. Двамата имат шансове за хармонично съвместно съществуване, ако господин-Овен надмогне нетърпението си. Това важи и за сексуалния контакт меж­ду тях. Той трябва търпеливо да изчака събуждането на нейния инс­тинкт, дори ако тя вече е зряла жена. Не може да се очаква, че физическата им връзка ще бъде удовлетворяваща, ако той предизви­ка осъществяването и, преди госпожа Водолей да е убедена, че дейс­твително го обича. Понякога прекалената активност и амбициозност на Овен могат да отблъснат жената-Водолей, а честото отсъствие на спонтанност в нейните физически реакции могат да го накарат да ре­ши (напълно погрешно), че тя няма нужда от него. Това ще бъде труд­на любов поради сблъсъка на два твърди характера. Но вероятността за раздяла не е много голяма, тъй като Овен трудно ще може да се изплъзне от влиянието на ексцентричния чар на госпожа-Водолей.