Жена-Водолей и мъж-Козирог

Любовната връзка между жена-Водолей и мъж-Козирог може да продължи приятно и безбурно за много дълъг период от време, до­като например тя изтърси някоя не особено приятна забележка по не­гов адрес пред приятели или пред семейството му. Ако госпожа-Во­долей не свикне с мисълта, че целият род на любимия и Козирог се състои от светци, пред които трябва да се благоговее, по-добре е да се откаже, докато е време. Дори да вижда недостатъците на родите­лите си, мъжът-Козирог се чувства задължен да изразява непрекъс­нато преклонението си пред тях и да задължава и околните да правят същото. Без да искаме да сплашваме жените-Водолей прекалено мно­го, трябва да кажем, че господин-Козирог лесно се превръща в дома­шен тиранин (освен ако няма срещу себе си представител на друг, също така силен, като неговия знак). Възможно е дори той да започ­не да проявява полигамност, макар че изневерите му никога няма да се набиват на очи и съпругата му ще може поне да запази достойнс­твото си. Тази връзка ще бъде благословена предимно от общия за двата знака интерес към парите и финансовата обезпеченост. Госпо­жа-Водолей трябва да знае, че дълбоко в себе си той ще я възприема като по-висше същество и доколкото познаваме жените-Водолей, тя няма да пропусне да се възползва от тази възможност, за да го води, макар и тайничко за носа, като компенсация за това, че ще трябва да се примири с мрачните му настроения и опитите му за установяване на еднолична власт в семейството.