Жена-Водолей и мъж-Водолей

Комбинацията от двама души, родени под знака на Водолей, е ед­но, общо взето, приятно, но леко налудничаво явление. Нееднократ­но е казвано от астролозите, че Водолей е знак на гения и на лудостта – а всички знаем колко тънка е границата между двете. Вярно е, че и времето, в което живеем, е влудяващо, а това още повече подчерта­ва странностите на този зодиакален знак. Перспективите за тази ком­бинация, като се имат предвид особеностите на знака, са едва ли не непредсказуеми, също както и повечето прояви на Водолей. Едно от малкото неща, които могат да се предвидят със сигурност е, че два­мата ще си допаднат. Господин и госпожа-Водолей ще се разбират един друг тъкмо поради своята ексцентричност, която понякога зат­руднява контактите им с останалите знаци. Приятелството за тях ще дойде лесно, те поначало фетишизират това чувство. С любовта не­щата са по-различни – към любовта Водолей са най-малко подозри­телни. Ще трябва да мине време, за да се премине от приятелска привързаност към по-силно чувство. Болшинството родени под този знак, разсъждават по следния начин: романтичната привързаност во­ди до любов, любовта води до секс. Това е. При тях последовател­ността на нещата много рядко се нарушава (което съвсем не означава, че те са пуритани, защото могат да имат връзки в тази последователност с неограничено число обекти на чувствата си – просто подходът е традиционен).
Госпожа Водолей трябва да бъде психически подготвена за спе­цифичните изисквания, които господин-Водолей ще постави пред нея, когато я избере в края на краищата за спътница в живота си: тя ще трябва да бъде не само съпруга, майка на децата му и добра любов­ница, .но и негов изповедник, а също и негова секретарка, най-добър приятел, майка, прислужница и партньор дори в най-налудничавите му планове за бъдещето. Ако тя съумее да бъде всичко това, той съ­що ще бъде в състояние да извърши чудеса за нея, а именно – да от­говори на изискванията и да бъде вълнуващ любовник, идеален съпруг и добър баща – въплъщение едновременно на Ромео и Рудолф Вален-тино. Изискванията на Водолей за една сериозна връзка са такива, че някои от тях така и не се женят изобщо. Въпреки всичко, не е изклю­чено двама, родени под знака Водолей, да бъдат в състояние да пок­рият нормативите, доколкото това влиза в границите на човешките възможности.