Жената-Водолей и нейният личен живот

Това е жена, която отказва да бъде третирана като сексуален обект. Тя има по-високи изисквания, които трудно могат да се удовлетво­рят. Настоява за уважение. Не обича да бъде насилвана. Ако сте на първа среща с нея, не очаквайте да завърши в леглото и, защото ня­ма да се получи. Тя не признава и втората среща за дълго ухажване. За жената-Водолей е много трудно да определи дали наистина е влю­бена – тя надали познава понятието „любов от пръв поглед“.
Госпожа-Водолей не е пуританка, но трябва да я убедите, че не гледате на нея като на еднодневка. Чувствителна е и притежава здрав интелект. Живее с ума си. Приятелството я стимулира. Обича ком­паниите и хората. Общителна е и винаги е готова да приеме покана в последната минута от хора, които и харесват. Честна и открита, тя е много лош лъжец. Когато хареса някой, има тенденция да не се държи много умно.
Жената-Водолей се интересува от живота на другите, често съвет­ва, когато някой има нужда от това, без дори да го иска. Няма нищо против да върши мъжка работа (автомеханик, зидар и др.) Обикнове­но е изпълнител. Приветства всяка нова възможност, приема всяка нова отговорност, защото чувства сигурност да доказва това, което се иска от нея. Тъй като е умна и иска да опита всичко, разбира мо­тивите на хората и обикновено успява. Най-добра е когато работи с други хора. Рокфелер казва, че би дал цяло състояние за такава же­на – съдружник.
Истински хуманист, много ангажирана с проблемите на време-то,в което живее, тя винаги е в предната редица на битките за соци­ална свобода. Нейната чувствителност и деликатност я правят отзивчива за страданията на другите. Въпреки това тя не е човек, кой­то търси оценка и любов в отговор на своите усилия. Тя толкова мно­го се затрупва, когато работи, че губи от погледа си хората, за които

се труди. Даже когато се грижи за нещо, това и качество на отвлече-ност пак ще се появи.
Тя е индивидуалист. За неща, за които е убедена, се бори и ги преследва докрай. Ако проектът и завърши с крах, тя не е обезсърче-на, защото знае, че може да я научи повече от неуспеха, отколкото от успеха. Едно усилие, което завършва с неуспех, за нея е по-прив­лекателно от дребен успех, защото е покана да започне отново. Въп­реки че е чаровна и привлекателна, тя може да има инат като на магаре.
Много жени-Водолей вярват в окултизма и е безполезно да се опитвате да ги промените. Ако са сигурни, че знаят нещо, не могат да бъдат победени нито от аргументи, нито от факти. Когато реши нещо, само тя самата, може да го промени. И често го прави, поня­кога много неочаквано.
Тъй като има нужда от любов и приятелство, тя намира мъжете за твърде привлекателни, но търси идеалния партньор и много труд­но прави своя избор. Не е учудващо, че понякога се решава да се омъ­жи твърде късно и като направи своя избор, сюрпризира близките си приятели. Истината е, че нейното отношение по много въпроси чес­то шокира консервативните и приятели.
Тя иска мъж, който наистина ще я накара да се чувствува жена и няма значение нито расата, нито положението му.
Обича красивите неща, включително частите на човешкото тяло. Има нужда да бъде ценена. Издига в култ чистота. Нерядко може да бъде напрегната, нервна.
Друга грешка на жената-Водолей е, че харчи за ексравагантност и удобство. Разбира се, това тя не го признава за грешка. Хората, кои­то отдават живота си за печелене на пари, тя определя за луди. Би стигнала всяка граница, за да получи каквото поиска.