Жената-Водолей и ерос

Тя започва бавно. Животинските пориви не са важни за нея. Пред­почита да идеализира любовта и да компенсира с нежност. Любовта за нея е по-скоро Моцартова симфония, а не ритъма на Ролинг Стоунс.
Родената под знака на Водолей жена е винаги необикновена и съ­ответно, се нуждае от необикновен мъж.
Гя е с изключително въображение, творчество и проявява интерес към опитите за получаване на нови удоволствия. Няма нищо в сек­си, което не би опитала и обикновено предлага интересни вариации. Тя вярва, че всичко, което би увеличило удоволствието на партньо­ри, си струва да се направи.
В спалнята трябва само да предложите нещо и тя веднага ще се подчини с удоволствие. Нейната топлота и разбиране са ефектни за мъже, които са психоимпотентни.
Жената-Водолей се отнася със симпатия към сексуално потисна­тите мъже. В своето желание да достави удоволствие на другите, тя винаги поставя техните нужди пред нейните собствени.
Жените от този знак често са жертва на съпрузи с несполучлив брак. Те са утеха за всеки, който получи техните симпатии, но за да се грижат за един мъж, трябва да харесват не само тялото, но и ума му.
За щастие, този тип жени много добре знаят, че умът на мъжа е неговият най-еротичен орган. Винаги имат собствени идеи. Нищо не е далечно или забранено. Нуждата да им доставят удоволствие включ­ва всичко, което любимият изисква. Нейните симпатии към стари мъ­же могат да я доведат да крайности. Същото разбиране тя проявява и към жените.