Електронни общности

Има компании, предлагащи съвършено нови услуги в web. Една от тях е еОгс1е Техните eCircle услуги представляват пощенски списъци или вестници, даващи възможност на всеки да стане редактор на онлайн издание по дадена тема, без да познава техническите детайли, необходими за създаването на такова издание. Всеки член на даден eCircle получавам съобщенията от останалите членове по e-mail или в web, в зависимост от предпочитанията си. Тази услуга е напълно безплатна, позволявайки на всеки тип бизнес или група хора да добави стойност към съществуващия си web сайт. Тази концепция позволява контактуването между абонатите, свързвайки в едно идеите за пощенски списъци, нюз групи и вестници.