Европейски ден на граничните полицаи

За първи път  този ден ще бъде отбелязан на 25 май 2010 г. във Варшава

По повод 5-годишнината от създаването на Фронтекс /Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на ЕС/, се основава ежегоден Европейски ден на граничните полицаи. Събитието има за цел популяризиране и утвърждаване  работата на 400 000 гранични полицаи в Европейската общност.
Празникът по повод първия Европейски ден на граничните полицаи ще се състои във Варшава на 25 май 2010г. В него ще вземе участие директорът на Главна дирекция „Гранична полиция” главен комисар Захарин Пенов. По време на проявата са предвидени редица дискусии, сред които “Бъдещето на управлението на Европейските граници и ролята на Фронтекс”, “Профилът на бъдещия граничен полицай”, “Бъдещи технологии за граничен контрол”, “Основни права в граничното управление”.
В рамките на координираните от Фронтекс съвместни дейности по външните граници на ЕС, Главна дирекция „Гранична полиция” активно подпомага страните-членки чрез изпращане на технически средства и служители в съвместни операции по външните граници, участва в провеждани обучения и разработването на проекти.
Професионалните качества и умения на българските гранични полицаи са оценени високо след анализите на резултатите от приключените съвместни операции. Пример за това е участието на служители от РДГП – Елхово в съвместна операция по гръцко-турската граница, проведена през месец април 2010 година. Служителите на Гранична полиция участваха в тази фаза на операцията с мобилна станция за техническо и визуално наблюдение “ТЕРМА 06”,  с помощта на която са задържани 78 нелегални имигранти, предимно от Афганистан и Ирак. Общо задържаните лица в операцията са над 500.
Във връзка с тенденцията на повишаване на броя на нелегалните имигранти в района на гръцко-турската граница, е отправено искане за съдействие от гръцките гранични власти чрез Фронеткс до Главна дирекция „Гранична полиция”.  В отговор на искането 2 мобилни станции за техническо и визуално наблюдение и два екипа от РДГП- Елхово и РДГП-Драгоман осигуряват подкрепа на гръцките си колеги при охраната на външната гръцко-турска граница. До този момент те са засекли 52 нелегални имигранти.