Европейският парламент: гласът на гражданите

Основни данни

Роля:    Пряко избираем законодателен орган на ЕС
Следващи избори:    юни 2009 г.
Сесии:    Ежемесечни пленарни заседания се провеждат в Страсбург, заседания на комисиите и допълнителни сесии — в Брюксел.
Адрес:    Plateau du Kirchberg, B.P. 1601, L-2929 Luxembourg
Телефон:    (352) 4300-1
Интернет адрес:    europarl.europa.eu

Европейският парламент (ЕП) се избира от гражданите на Европейския съюз и представлява техните интереси. Създаден е през 50-те години на ХХ-ти век с учредителните договори. От 1979 г. неговите членове се избират пряко от гражданите на ЕС.

Изборите се провеждат на всеки пет години, като всеки европейски гражданин, в която и част на ЕС да живее, има право да гласува и да се кандидатира за член на Парламента. Така Парламентът изразява демократичната воля на почти 500-те милиона европейски граждани и представлява интересите им пред останалите институции на ЕС.

Последните избори бяха през юни 2004 г. Парламентът сега наброява 785 члена от 27-те държави-членки на ЕС.

В Европейския парламент депутатите не заемат места по национален признак, а се групират в седем политически групи, съответстващи на европейските партии. Те представляват всички възгледи за политиката и европейската интеграция — от подчертано профедералните до открито евроскептичните.

През 2007 г. за председател на Европейския парламент беше избран Ханс-Герт Пьотеринг, той ще заема поста до изборите през 2009 г.