Европейската инвестиционна банка: финансиране на икономическото развитие

Основни факти

Роля:                              Финансиране на икономическото развитие

Членове:                        Държавите-членки на ЕС

Съвет на директорите — 28 души, управителен комитет — 9 души

Адрес:                           100, Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg

Телефон:                       (352) 43 79-1

Интернет адрес:          www.eib.org

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е учредена през 1958 г. с Римския договор. Основната ? роля е да предоставя заеми за европейски проекти като железопътни и пътни връзки, летища или програми, свързани с околната среда. Освен това тя отпуска средства за инвестиране в малки предприятия на територията на ЕС и за икономическо развитие в страните кандидатки и в развиващите се страни.

Филип Мейстад стана председател на ЕИБ през октомври 2000 г.