Европа на гражданите

·1    Благодарение на Европейския съюз гражданите на държавите-членки могат да пътуват, живеят и работят навсякъде в Европа.
·2    Част от ежедневието са финансираните и подкрепяни от ЕС програми, които имат за цел да сближат гражданите, особено в областта на образованието и културата.
·3    Чувството за принадлежност към Европейския съюз може да се създаде само постепенно, на основата на конкретни постижения и успехи.
·1    Вече съществуват символи, които oлицетворяват общата европейска идентичност. Най-известният сред тях е единната валута, но също така съществуват и знаме, и химн на ЕС.