Евроинвестициите за болниците ще бъдат изцяло съобразени с анализа на национална здравна карта

Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова днес се срещна с Карстен Расмусен, заместник-ръководител на Дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия. В разговора участва и заместник-министърът на здравеопазването Десислава Димитрова.

Обсъдени бяха стъпките, които новото ръководство на Министерство на здравеопазването планира да предприеме за финансиране на високотехнологичните болници по Оперативна програма „Регионално развитие”.  Постигнато беше съгласие МЗ да пренапише Средносрочната си Рамкова инвестиционна програма, в която ясно да бъдат обвързани целите с очакваните резултати. Одобрението на оборудването на високотехнологичните болници и поименното им определяне ще зависи от анализа на изготвяната актуализирана Национална здравна карта.

Потвърдено беше намерението на ръководството на МЗ до м. септември 2010 г.  да представи новата инвестиционна програма за оценка на Управляващия орган.

?