Евдокия Манева ще открие международен семинар

Заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще открие международен семинар на тема „Управление на биологичните отпадъци в Европа – демонстриране на добрите практики” на 20 май 2010 г., четвъртък, от 9.00 ч. в Best Western City Hotel (ул.“Стара планина №6″) в София.
Семинарът е двудневен и се организира със съдействието на „Инструмент за техническа помощ и обмяна на информация” – TAIEX към Европейската комисия.

В семинара ще вземат участие експерти от МОСВ, ИАОС, РИОСВ, Национална служба за растителна защита, Изпълнителна агенция по почвените ресурси към Министерство на земеделието и храните, Институт по почвознание „Никола Пушкаров”, Национална служба за съвети в земеделието, Български институт за стандартизация, Национална асоциация на общините в България, Асоциация на земеделските производители в България, представители на 70 общини и на неправителствени организации. В дискусиите ще се включат и водещи експерти в областта на управление на биологичните отпадъци от Германия, Белгия, Италия, Австрия и Чехия.
На семинара ще бъдат обсъдени проблемите, свързани с управлението на биологичните отпадъци, опазването на почвите и промените в климата и предизвикателствата пред страните-членки на ЕС. Ще бъдат представени най-добрите практики в управлението на биологичните отпадъци в Европейския съюз.
Участниците ще дискутират теми, свързани със законодателството за биологичните отпадъци, основните принципи за рециклиране и процесите на компостиране. От страна на МОСВ ще бъде представена националната политика за управление на биологичните отпадъци в България.
През втория ден от работната програма на семинара ще бъде представен практическият опит на водещите европейски страни за реализиране на регионални решения за биологичните отпадъци и успешни модели за коопериране между фермерите и общините, модели за създаване и развитие на пазара и качеството на компоста, както и икономическите аспекти на разделното събиране на биологичните отпадъци.