Духът на лрелюбодееца

Аз видях един прелюбодеец, който пристигна в света на духовете. Неговият език висеше вън от устата му, като че ли чезнеше от жажда. Неговите ноздри бяха широко разтворени и той удряше с ръце около себе си, като че ли гореше в него огън. Неговият изглед беше толкова грозен и предизвикващ отвращение, че отстъпих уплашен от вида му. Луксът и чувствените възбуди, той беше оставил зад себе си в света, сега бягаше като побесняло диво куче на­около и крещеше проклятия върху тоя живот. Но няма друга смърт, която би могла да сложи край на тоя човек. „Тук духът не може да умре, иначе бих се убил още вед­нъж, понеже в света се застрелях, за да отбягна страда­нито. Но страданието е далеч по-голямо от това в света. Какво да сторя?“ С тия думи той се завтече към мрака, Където имаше много подобни нему духове, и изчезна.

Един от светиите каза: „Не само едно злодеяние е грях, но и злата мисъл и злият поглед са грях. Извратената лю­бов със собствената жена е също грях. Мъжът и жената са свързани един с друг не за чувствено използване, но за взаимна помощ и поддръжка и заедно с чадата си да во­дят своя живот в служба на човечеството и слава Божия. Който се отклонява от тая цел на живота, той е виновен в греха на прелюбодеянието.