Документ НА(нотариален акт)

Като документ точи НА доказва материализираното в него удостоверително изявление па нотариуса. От своя страна изявлението ма нотариуса доказва, че молителят е собственик на посочения имот. Гази доказателствена сила важн спрямо всички – до доказване на обратното.
НА не се ползва със СПН (охранителен акт е). Всяко трето лице, на което се противопоставя доказателствената сила на НА, може да доказва, че титулярът му не е собственик. За това доказване не важат правилата за оспорване истинността на документ. То може да се състои в:
а)  опровергаване на придобивното основание;
б)  разкриване, че то не поражда признатото с НА право;
в)  доказване на нови факти, по силата на които правото е погасено или прехвърлено;
Допустими са и свидетели – за давността.
Може инцидентно по иск за собственост, или с иск по чл.431. Решението по тези искове ще има СПН.