Договорът на МФ с „Краун Ейджънтс” няма да бъде подновен

Министерството на финансите няма да се възползва от предложението на „Краун Ейджънтс“ за продължаване на сътрудничеството след края на срока на настоящия договор с консултантите, който изтича в края на м. юни тази година.

„Министерството на финансите оценява извършените до момента консултации и действия от „Краун Ейджънтс“ както по настоящи, така и по предходни договори, но Ви информираме, че в условията на икономическа криза и необходимостта от прецизиране и редуциране на бюджетните разходи на този етап няма да се възползваме от Вашето предложение“, се казва в писмото на министъра на финансите Симеон Дянков до ръководителя на екипа на „Краун Ейджънтс“ в България Джон Браун.

С действащия договор –  „Мерки в помощ на модернизацията в българската финансова администрация втора фаза“ – компанията изпълняваше редица задачи с цел подобряване дейността на Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите. В писмото си до Браун министър Дянков отчита подобрена координация и взаимодействие между приходните администрации, по-добър контрол и напредък в борбата с контрабандата.