Дисциплинарна отговорност

Дисциплинарната отговорност е отговорност за нарушаване на трудовата дисциплина. Тя се състои в задължението на работника или служителя да понесе определено наказание и се осъществява  , чрез налагане на работодателя или определяното  от него лице. Дисциплинарна  отговорност се характеризира с редица белези:
юридически израз на  на държавната  принуда  по  това се отличава от моралната отговорност  , която  съдържа  укор към  нарушителя , но не и държавната принуда;
дисциплинарната отговорност е задължение на работника или служителя което възниква поради виновното неизпълнение на неговите задължения . Тя  е санкция за  неизпълнение  на   правно задължение ;
дисциплинарната отговорност е отговорност на работника или служителя за виновно неизпълнение на трудовото правоотношение. За неизпълнение на други правниотношения или на задължения към обществени организации няма дисциплинарна отговорност;
дисциплинарната отговорност е лична , тя не може да се възлага  върху друго лице ;
дисциплинарната отговорност е отговорност на работника или служителя пред работодателя затова и тя  се осъществява по правило от работодателя . По това тя се отличава от наказанията и административно наказателната отговорност  , които  са отговорност пред държавата.
За да може да възникне и осъществи  дисциплинарната отговорност трябва да бъдат налице две правоотношения:
трудовото правоотношение;
нарушение на трудовата дисциплина;
Трудовото правоотношение трябва да съществува както при извършването на нарушение на трудовата дисциплина така и при налагането на наказание , ако трудовото правоотношение не съществува при извършване на някакво  нарушение , то няма да бъде нарушение на трудовата дисциплина поради което мняма да възникне дисциплинарна отговорност.
Субекти на дисциплинарната  власт т.е. субекти на правото да налага дисциплинарни наказания са работодателя ;определените от него лица и държавен орган  оправомощен със закон.Работодаателя на общо основание  може да прехвърли тази власт на ръководителя назначен да управлява делата на предприятието.
При извършени нарушения на трудовата дисциплина субектите на дисциплинарната власт  имат право , но не са длъжни да наложат  дисциплинарно наказание.Той има право на предценка дали  за  превъзпитание на нарушителя на трудовата дисциплина в конкретния случай е необходимо да се наложи дисциплинарно наказание , също така ако реши да наложи дисциплинарно наказание той има право да наложи било наказание което съответства на тежеста на  нарушената трудова дисциплина , било по леко наказание.Предценката по този въпрос се извършва главно  с оглед на постигането на възпитателен ефект на наказанието.