Дипленка

Helvetia esculenta март — октомври
Тази гъба расте в иглолистните гори, но повече на песъчливи почви и на опожарени места.
Шапката е с неправилна форма и неправилно набръчкана повърхност като дипли, откъдето гъбата носи името си. Цветът е променлив — светлокафяв, тъмнокафяв, охренокафяв. Отвътре е куха и разделена на неправилни по форма и големина кухини (килийки). Месото е тънко, лесно чупливо. Пънчето е бяло, неправилно нагънато на дължина. Като застарее, става кухо.
Дипленката съдържа хелвелена киселина, която е отровна, но е разтво­рима във вода, поради което гъбата може да се консумира само ако предва­рително се извари и водата се изхвърли (в нея е останала отровата) или след изсушаване.
Препоръчва се да се бере само от опитни гъбари.