Психосексуална характеристика – зодия Дева

Родените под този знак, са относително хладни и сдър­жани в секса. Като че ли отпечатват в главата си поведение­то на партньорите. Въобще Девите се отдават на опиянява­щото очарование на любовта веднъж в живота, обикно­вено когато са много млади, а опитът ни учи, че юношески­те романи рядко издържат на проверката на времето. Бол­шинството от Девите след първото любовно разочарование застъпват стоическото гледище за любовта: това е ненужен, излязъл от мода мит! Страхът от разочарованието обяснява внимателното им отношение към любовта и секса. Заради своята извънредна критичност, Девите често смятат секса за празна шега на природата, дадена на човека, за да про­дължава рода. Когато заемат такава негативна и самоотри­чаща позиция, виждат само болката и страданието в любов­та. Макар, че едва ли, родените под знака на Дева ще се съгласят с това, много силно са раними от разпадането на продължителната и интелектуална връзка, отколкото от някоя знойна, физическа връзка. Тайно от всички, те сами биха искали да се избавят от такова остаряло, хладно от­ношение и да се гмурнат с главата надолу в страстта. По такъв начин Девите спадат сред великите «уединители» в зодиакалното семейство. Те часто свеждат удоволствията в любовта до редки изолирани моменти, произтичащи само по необходимост.

Когато все пак Девата намира контакт с противополож­ния пол, тя е рядко сърдечна и страстна. Тези хора са по-скоро сноби и изключително придирчиви — избират такива партньори, с които могат да общуват в безопасната зона на интелекта, които се примиряват с клиническата им строгост в любовта.

Девите са изкусни във всичко, даже в секса, но случайно. Когато трябва да демонстрират майсторството си, го правят от самохвалство. Те искат да убедят себе си и другите, че също могат да бъдат страстни. Но сигурно сме твърде сурови към нашите Деви. Много от тях се опитват да про­явяват привързаност, да добавят огън в любовта, само и само да запазят мира и хармонията, а после отново да се върнат към любимата си работа. Девите ненавиждат високо-парните прояви   в любовта и не понасят да ги ласкаят.

Те добре виждат и всичко забелязват, но за съжаление не могат да не изкажат това пред другите, без да мислят за последствията. Девите рядко лъжат и никога — себе си. Но да се обърнем към положителните качества на Девите. Когато в съпружеския живот хладността им е открита и е приета добре, те стават верни и надеждни съпруги. Мъжете Деви добре снабдяват семейството, жените са точни, изпъл­няващи дълга си съпруги.

Родените под знака Дева могат да бъдат хипохондрици. Тези хора вземат различни лекарства против различни болести и правят разни хигиенични процедури преди секса.

Положителния тип Дева винаги следва строгите закони на справедливостта и се отказва в използуването на ума си с цел измама. Някои обаче се чувстуват много удобно, на­правлявайки енергията си към по-конструктивния характер, а не към въртележката на многочислените любовни романи. Тези независими и капризни хора очакват, че и другите ще заобичат стремежите им и постоянно ще работят с тях за постигане на целта. В семейството Девите настояват партньорите им да действуват ясно и сдържано. Този тип

Дева прилича на «старшината на ротата», на всеки определя точното място и време. Всичко трябва да бъде в «Девствен» порядък.

Отрицателните типове Дева могат да бъдат наречени енергични хора. Техните жертви са рядко в курса на нещата, докато не им бъде нанесен последния удар. Тогава те раз­бират, че са лъгани. Сред тези отвратителни типове има много кариеристи, те са безжалостни конкуренти.

Ако имате приятел Дева и искате да видите как той ще използва интелекта си, помолете го да реши проблем, който вие сам дълго не можете да решите. (Девите не могат да устоят на съблазънта да помогнат). После вижте как той изкусно ще анализира ситуацията като машина — хладно и пресметливо — и ще предложи свое решение. Ще приемете изводите за правилни, а съвета му — полезен. А после мно­го добре помислете как той ще използува интелекта за да постигне свои собствени цели!

Преди да разгледаме този въпрос, сме длъжни да уста­новим емоционалните и физически черти, които астроло­зите считат за присъщи на Девата.

Обикновено те са сковани от телесно напрежение и за да ги интересуват в секса, това напрежение трябва да бъде отслабено. Но като че ли Дева не иска то да я напуска, като че ли толкова е привикнала към напрежението, че е забрави­ла какво значи просто отпускане.

Девите не ги е грижа дали ще ги ласкаят, а винаги се боят да не бъдат заразени от някаква болест. Девите за­белязват и най-малките детайли в тялото на партньора си: цвета на кожата, формата на пръстите на краката, различни­те миризми. И ако нещо не им хареса, се отдръпват за­винаги.

Има едно средство, което удовлетворява Девите — да ги убеждавате че ви правят услуга. Лесно ще се хванат на въдицата и ще докажат как добре могат да помагат и не могат да устояват на това. С лъст също можете да ги вдъх­новите към активност, даже ако страстта им е присторена.