Град Тикал

един от най-големите градове на маите , съществувал в периода VІ в.пр.н.е. – ІХ в.н.е. в департамент Петен . В периода на своя разцвет град Тикал заема площ от 120кв.км , а населението му надминава 50хил.души . В миналото Тикал бил добре устроен град с покрит пазар , игрища за игри с топка , храмови пирамиди и подземни складове за хранителни продукти . През ІХ в. градът е неочаквано изоставен и в продължение на 1000 години той остава в джунглата , обрасъл в буйна растителност. Разкопките на американски археолози в началото на ХХ в. откриват голям брой храмове на маите , дворци на аристокрцията / вкл. Такива до 5 етажа /, храмови олтари и интересни образци на приложното изкуство . Най-голямата забележителност на древния град е храмовата пирамида , наречена Храмът на Големия Ягуар . Строена е между 850 – 900г.н.е. Височината й е 58м . В основата й археолозите са открили гробница със скелета на един от владетелите на Тикал . Градът е притегателен център на големи туристопотоци .