Град Конгоняс, Град Ору Прету

Град Конгоняс е в щата Минас-Жераис . Основан е през колониалния период . Запазени са много сгради и църкви от ХVІІІ в. Най-известна е църквата „Бон Жезуш”, в построяването и украсата на която участва бразилският скулптор и архитект от колониалната епоха Алейжадиньо / 1730 – 1814г. /.

Град Ору Прету – в щата Минас-Жераис . Разположен е на Бразилското плато на височина 1060м . Градът е основан в 1711г. / има градски статут от 1823г. / като център на златодобив . В периода 1724 – 1897г. е столица на Минас Жераис . В 1933г. градът е обявен за архитектурен резерват , в центъра на който е забранено разрушаването на старите сгради и строежа на нови . Има много архитектурни паметници в стил бразилски барок . Много известен е дворецът на Губернатора / 1741г. /, а също така църквите „Носа сеньора ду Пилар” / 1730г. /, „Носа сеньора ду Карму” / 1776г. / и „Сан Франсиску ди Асис” / 1794г. /. В центъра на града е разположен фонтанът „Рус Контус” / 1745г. /. От по-новите постройки по-известен е големият градски хотел , издигнат в началото на 40-те години на миналия век от архитект Оскар Нимейер . Интерес представлява още Библиотеката / 1876г. / и Музеят на металургията / 1876г. /. Тук работи и един от най-старите театри в Латинска Америка .