В РДГ-Пазарджик се проведе обсъждане по новия Закон за горите

Зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов и директорите от държавните горски и ловни стопанства от РДГ-Пазарджик обсъдиха новия Закон за горите. В настоящия законопроект са събрани и са намерили място добри практики и примери, от законодателството на едни от най-развитите европейски страни в областта на горското стопанство, като например Германия и Австрия, посочи зам.-министър Костов.
Целта на бъдещите промени в горския сектор, е те да доведат до по-доброто стопанистване и по-доброто развитие на горите, каза зам.-министърът. В проектозакона е записано, че всички лица, които извършват дейност в горските територии, ще бъдат регистрирани в публичните регистри на Изпълнителната агенция по горите.
Зам.-министър Костов информира, че в настоящия законопроект са разписани дългоочакваните и предлагани промени в сектора, а именно разделянето на контрола от стопанската дейност, което ясно се посчва и в докладите на Световната и Европейската банка.