В Люксембург вътрешните министри проведоха стратегическия дебат за сигурността в ЕС, иницииран от испанското председателство

Възможностите за усъвършенстване на начините и формите за противодействие на киберпрестъпленията и организираната престъпност, задълбочаване на сътрудничеството за регионални политики за сигурност и за въвеждане на еднакви за държавите-членки стандарти за преследване и наказване на определени престъпни деяния бяха акцентите в изказването на министър Цветан Цветанов на сутрешната сесия на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”

Заместник министър председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов участва в редовното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи” на 3-4 юни в Люксембург. Програмата му започна с неформална вечеря на министрите на правосъдието и на вътрешните работи от Германия, Австрия, Холандия, Люксембург, Унгария, Румъния, Швеция и др. – членове на Европейската народна партия, както и членове на Европейската комисия и Европейския парламент. Това бе първо участие на министър Цветанов и министъра на правосъдието Маргарита Попова в подобна неформална дискусия, която е на път да стане традиционна.  По време на вечерята са обсъдени въпроси със стратегическо значение за ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи. Министър Цветанов е използвал повода, за да проведе двустранни разговори със свои колеги. С министър Василе Блага от Румъния са обсъдени последните действия в борбата с контрабандата на цигари в региона и е постигнато съгласие за по-нататъшно съгласувани действия в тази област. Цветанов е поздравил новия министър на правосъдието и вътрешните работи на Унгария Шандор Пинтер с изборната победа и назначаването му на поста. Отправената официална покана към министър Цветанов да посети Унгария е била приета с благодарност.

В рамките на сутрешната сесия на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, част Вътрешни работи, днес министър Цветанов взе участие в стратегическия дебат за вътрешната сигурност в ЕС, иницииран от испанското председателство. В своето изказване министърът поздрави председателството и агенциите на ЕС (Европол, Фронтекс, Евроджъст и др.) за изготвения доклад по темата и изведените в него приоритетни области за противодействие на престъпността. Отбеляза, че всички форми на престъпност изискват приоритетно противодействие. В същото време е необходим задълбочен хоризонтален анализ на тенденциите за заплаха и интегриран системен подход в борбата с организираната престъпност, тъй като сред държавите-членки има известни различия относно приоритетните области за противодействие на престъпността. Министърът подчерта необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството с трети държави и оказване на съдействие за провеждане на регионални политики, целящи повишаване на сигурността в съответните региони. Той изведе като хоризонтална заплаха престъпленията в интернет пространството и необходимостта от анализ за усъвършенстване на начините и формите за противодействие на организираната престъпност. Лансира идеята, че е полезно да се обмисли въвеждането на еднакви за държавите-членки стандарти за преследване и наказване на определени престъпни деяния. Подкрепи идеята за редовно провеждане на дискусия по темата с практическа насоченост.

Други по-важни теми в дневния ред на Съвета, които бяха разгледани, бяха завършването на Шенгенската информационна система от второ поколение, която е един от основните инструменти за гарантиране на сигурността в Шенгенското пространство, предложението за освобождаване от визови изисквания на гражданите на Албания и Босна и Херцеговина, борбата с тероризма.

Заседанието на Съвета продължава с работен обяд, по време на който ще се дискутира трансатлантическото сътрудничество в борбата срещу финансирането на тероризма.

В рамките на следобедната сесия министър Цветанов ще представи резултатите от българското председателство по прилагането на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа.

Работната програма на министър Цветанов в Люксембург ще приключи с двустранна среща с комисаря по вътрешни работи Сесилия Малмстрьом. Очаквайте допълнителна информация и снимков материал от срещата.