В енергийната ефективност има голям потенциал за пестене от сметките за ток и отопление

България има значителен потенциал за намаляване на потреблението на енергия в бита и енергийната интензивност на предприятията чрез подобряване на енергийната ефективност. Това е разходно-изгоден начин за балансиране на търсенето и предлагането на енергия и енергоресурси и осигуряването на сигурни доставки на разумни за потребителя цени. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на Международна конференция за Енергийната ефективност в Истанбул на 3 и 4 май 2010 г, организирана от Департамента по енергетика на САЩ и Турско-американския бизнес съвет. Форумът събра 5-ма министри от Югоизточна Европа, Кавказ, представители на бизнеса, неправителствени организации и експерти на дискусия за предизвикателствата пред енергийния сектор и ролята на енергийната ефективност за насърчаване на икономическия растежи стабилност. На конференцията присъства Кати Зои – зам.-секретар за Енергийна ефективност и ВЕИ в Департамента по енергетика на Съединените щати.

България ще насърчава иновациите в енергетиката и развитието на ниско-въглеродна икономика, отбеляза министър Трайков. Според него това са ключови механизми за предотвратяване на промените в климата, намаляване на зависимостта от внос на енергийни ресурси и насърчаване на икономическия растеж и заетост (част от приоритетите и на европейската енергийна политика). Приет е план за повишаване на енергийната ефективност с 50% до 2020 г. и постигане на 16% дял на ВЕИ в общото енергийно потребление (вкл. 10% дял на биогорива).

Секторният анализ на българската икономика, който извърши МИЕТ показва, че в момента силни у нас са индустриите, които разчитат на природните ресурси и на евтината работна ръка. Индустрията ни все още има най-високата в ЕС енергийна интензивност като съотношение на потреблението на енергия спрямо БВП. Според министър Трайков тази структура не е ползотворна и конкурентоспособна и затова през следващите 10 години предстои трансформация на икономиката от сектори с ниска интензивност на иновации, към сектори с висока интензивност на иновации. В сферата на енергийната ефективност сме фокусирани върху диверсификацията на енергийните доставки и намаляване на загубите при преноса и дистрибуцията, развитие на когенерациите, газификация на бита и насърчаване на домакинствата и бизнеса да прилагат мерки за повишаване на енергийната ефективност, допълни министърът.

Страната ни има потенциал да привлича инвестиции с атрактивна данъчна среда и добри условия за правене на бизнес. Фокусирали сме се върху инвестиции в подобряване на транспортната и енергийната инфраструктура, развитието на информационните технологии, електронните компоненти, машиностроенето, медицинската и оптична техника, производството на оборудване за ВЕИ и т.н. „Искаме България да намери своето място в сферата на зелените технологии, умните мрежи и електромобилите“, подчерта министър Трайков на среща със зам.-секретаря за Енергийна ефективност и ВЕИ в Департамента по енергетика на Съединените щати Кати Зои. Двамата обсъдиха възможностите за партньорство между САЩ и България в сферата на високите технологии и иновациите, както и за пряк институционален контакт между Националния иновационен фонд на България и Департаментът по енергетика на САЩ. През есента у нас се предвижда провеждането на международна конференция за електромобили, които съчетават по много добър начин концепцията за зелени иновации, енергийна ефективност и умни мрежи, съобщи още министър Трайков.